ฮิต: 346
ต้อนรับ ผอ.สพป.ชบ.2 และ รอง ผอ.สพป.ชบ.2
 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และนางสาวสุรัชดา ภูรับพา เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีนายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2